Bisek Aerospace
SZKOŁA PERSONELU LOTNICZEGO

We Wrocławiu powstała szkoła personelu lotniczego – Bisek Aerospace, która będzie przygotowywała przyszłych informatorów służby informacji powietrznej. Uczniowie będą szkolili się między innymi w zakresie zarządzania ruchem na lotniskach.

W specjalnie zaprojektowanym symulatorze odwzorowane zostanie funkcjonowanie i wygląd każdego polskiego lotniska.

Jest to drugi, obok Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ośrodek kształcący informatorów AFIS.

Podstawowy kurs potrwa około dwustu godzin i będzie płatny.

Właściciele szkoły podpisali dwa listy intencyjne. Jeden z nich, jest zawarty z pekińskim centrum technologiczno-innowacyjnym, drugi z Politechniką Wrocławską.

Ośrodek uzyskał certyfikat Prezesa ULC upoważniający do prowadzenia następujących szkoleń:

  1. szkolenie wstępne dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie świadectwa AFIS,
  2. szkolenie rozszerzające dla personelu FIS w celu uzyskania uprawnienia uzupełniającego OJTI lub STDI,
  3. szkolenie odświeżające oraz w sytuacjach anormalnych i awaryjnych dla personelu FIS.

Ośrodek posiada również możliwości zorganizowania szkolenia dla personelu FIS w celu uzyskania po raz pierwszy uprawnienia uzupełniającego w jednostce (na potrzeby nowego – nowoutworzonego organu AFIS).

Ośrodek dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym oraz specjalnie zaprojektowanym symulatorem, który umożliwia odwzorowanie każdego lotniska. Niewątpliwym atutem jest bliskość bazy hotelowej – Hotel Kosmonauty.

szkoła lotnicza – Bisek Aerospace symulator lotniska

Zespół anten zainstalowanych na pasmo 2 x 144 MHz i 2 x 430 MHz umieszczonych na wspólnym maszcie. Anteny za pomocą rotora RAS i dedykowanego sterownika obracają się w płaszczyznach poziomej i pionowej, podążając za stacją ISS lub wybranym satelitą.

Bisek Aerospace - antena