PRZEKAZANIE PORTRETU MANFREDA LACHSA

Przekazanie portretu Manfreda Lachsa

Pan Adam Bisek właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Bisek oraz szkoły lotnictwa cywilnego Bisek Aerospace podarował portret Manfreda Lachsa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5 czerwca 2022 roku miało miejsce uroczyste przekazanie obrazu, Pan Adam Bisek osobiście przekazał w siedzibie ONZ w Wiedniu portret ukazujący zasłużonego polskiego dyplomatę.

Manfred Lachs był polskim prawnikiem i dyplomatą światowej sławy, pochodzenia żydowskiego, zasłużył się jako sędzia i przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Na fotografii poniżej, od lewej:
Adam Bisek, Andrzej Misztal – Ambasador MSZ RP, Niklas Hedman- Acting Director UNOOSA, Dominika Krois – Ambasador RP przy ONZ w Wiedniu, Michał Kawalec – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Piotr Wolański – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Pozostałe aktualności