Tytuł Złotego Inżyniera

Z radością informujemy, iż Kolegium Redakcyjne czasopisma „Przegląd Techniczny” przyznało panu Adamowi Biskowi tytuł: Honorowego Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”. Serdecznie gratulujemy!

Pozostałe aktualności